top of page

Sözleşme ve Şartlar

Sözleşme ve Şartlar

 

TANIMLAR
“Frozen Festival”: Frozen Festival Organizasyon tarafından 22-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Dedeman
Palandöken, Erzurum’da düzenlenen Frozen Festival etkinliğini ifade eder.
“Katılımcı”: Frozen Festival etkinliğine katılmak üzere rezervasyon formu
doldurup ödemesini tamamlayan ve kendisine rezervasyon onayı iletilen her bir Frozen Festival misafirini
ifade eder.
“Rezervasyon Formu”: Katılımcı’nın Frozen Festival’e katılım için frozenfestival.org websitesi üzerinden
doldurduğu rezervasyon formunu ifade eder.
“Sözleşme”: Frozen Festival’e katılım şartları ile her bir Katılımcı’nın Frozen Festival kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerini düzenleyen, Katılımcı’nın kabulüyle bağlayıcı hale gelen, etkinliğe katılım için kabulü ön
şart teşkil eden işbu sözleşme ve şartlar metnini ifade eder.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Katılımcı’nın, Frozen Festival Organizasyon’a ait, nitelikleri, satış fiyatı
belirtilen ve katalog, broşür, web sitesi, yazılı/kalıcı veri saklayıcı vb. bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve
ifası ile ilgili olarak hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Katılımcı, Rezervasyon Formu’yla birlikte işbu Sözleşme’ye onay verdiği takdirde, bu Sözleşme’den
doğan tüm yükümlülüklerle bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu Sözleşme’yi bir
bütün olarak kabul ettiğini, kısmen kabulün mümkün olmadığını ve Sözleşme’ye küllen onay vermemesi
halinde Frozen Festival’e katılamayacağını kabul eder.
2. İşbu sözleşme tahtında doğacak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde ve Katılımcı’nın uçak,
transfer, otel rezervasyonu, skipass vb. Frozen Festival hizmetlerinden yararlandırılmasında, Katılımcı’nın
Rezervasyon Formu’na girmiş olduğu bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerin Rezervasyon Formu’na doğru
ve eksiksiz şekilde girilmesi Katılımcı’nın sorumluluğunda olup, Katılımcı işbu Sözleşme’yi onaylayarak,
Rezervasyon Formu’na girdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı tarafından Rezervasyon Formu’na eksik veya hatalı bilgi girilmesinden kaynaklanabilecek
aksaklıklardan ve meydana gelebilecek zararlardan bizzat ve yalnızca Katılımcı sorumludur. Bu hallerin
meydana gelmesi halinde Katılımcı, ödemiş olduğu ücretler de dahil olmak üzere Frozen Festival
Organizasyon’dan hiçbir hak, zarar, tazmin ve/veya iade talebinde bulunamayacaktır.
3. Rezervasyon Formu’na girilen yanlış, eksik ya da hatalı bilgilerden veya geç bildirilen bilgilerden
doğacak olan aksamalardan veya meydana gelebilecek zararlardan Frozen Festival Organizasyon sorumlu
tutulamaz.
4. Katılımcı, Rezervasyon Formu’nda bildirmiş olduğu irtibat bilgilerinin Frozen Festival ile ilgili tüm
gelişmelerin, güncellemelerin, etkinlik detaylarının ve Katılımcı’nın rezervasyon bilgilerinin Katılımcı’ya
bildirilmesi ve ayrıca gerekmesi halinde Katılımcı’yla bizzat iletişime geçilebilmesi amacıyla kullanılacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Rezervasyon onayları Katılımcı’ya iletildikten sonra Katılımcı’nın rezervasyonu ipta etmek istemesi
halinde iptal aşağıdaki şartlara bağlı olarak gerçekleştirilebilir:
6. Frozen Festival başlangıç tarihine 2 ay kalaya (22 Aralık 2023) kadar iptal talebinin yazılı olarak Frozen
Festival Organizasyon’a bildirilmesi halinde, ödenen bedelin %50;
7. Frozen Festival başlangıç tarihine 1 ay kalaya (22 Ocak 2024) kadar iptal talebinin yazılı olarak Frozen
Festival Organizasyon’a bildirilmesi halinde, ödenen bedelin %25i Katılımcı’ya iade edilebilir.
8. Her halükarda, Katılımcı’nın Rezervasyon Formu’na girmiş olduğu bilgilere istinaden düzenlenen
iptal/devir edilemeyen promosyon uçak bileti, zorunlu vergi, sigorta, harç ve benzeri yasal
yükümlülüklerden doğan masraflar Katılımcı’ya geri iade edilmez, edilemez, bunların iadesi Frozen
Festival Organizasyon’dan talep edilemez.
9. Her türlü iptal ve değişiklik talepleri ile ilave soru ve sorunların Katılımcı tarafından yazılı olarak e-mail
yoluyla info@frozenfestival.org mail adresine bildirilmesi gerekmektedir.
10. İade talepleri Frozen Festival’e yazılı olarak bildirildikten sonra işleme alınır ve onaylandıkları
takdirde bu onayın Katılımcı’ya bildirilmesinden itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde Katılımcı’ya
bedel iadesi yansıtılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade edilen tutarın kredi kartı ekstrelerine
yansıması ortalama 2-3 iş günü sürmektedir. Bu süreç şirketin kontrolü dışındadır ve sürenin uzaması
halinde bankanız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
11. Rezervasyon onayları Katılımcı’ya iletildikten sonra Katılımcı’nın rezervasyon bilgilerinde değişiklik
yapmak istemesi halinde bu işlem 22 Ocak 2024’e kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra Frozen
Festival Organizasyon’a iletilecek olan değişiklik talepleri işleme alınmayacak, bundan doğacak aksaklık
ve zararlardan Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamayacaktır.
12. Katılımcı, Frozen Festival’in referanslı bir etkinlik olduğunu bilir ve bu nedenle etkinliğe katılım
haklarını bir başkasına devredemeyeceğini kabul eder.
13. Katılımcı, 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren sağlık, sakatlık, vefat, iş, evlilik, hamilelik, psikolojik
sorunlar, vazgeçme, pandemi, ekonomik kriz, doğal afetler, Erzurum bölgesini ve İstanbul-Erzurum uçuş
güzergahını etkilemeyecek her türlü diğer sebepler (savaş, olağanüstü hal, kısıtlamalar vb.) dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir gerekçeyle Frozen Festival’e katılamaması halinde bedel
iadesi yapılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Katılımcı, Frozen Festival kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde ve
uçağa ve otele check-in yaparken kimlik veya kimlik fotokopisi vermeyi kabul eder.
15. Sadece Rezervasyon Formu’nun doldurulması Katılımcıya hiçbir hak sağlamamakta, rezervasyonun
tamamlanması için ödemenin tamamının gerçekleşmesi gerekmedir. Rezervasyonu tamamlanan
Katılımcı’lara Frozen Festival Organizasyon tarafından Rezervasyon Onayı gönderilecektir. Rezervasyon
Onayı’nın iletilmesi akabinde Katılımcı’nın rezervasyonu tamamlanmış sayılacaktır.
16. Tek bir oda için yapılan rezervasyonların tamamının, Rezervasyon Formu’nun doldurulması akabinde
en geç 4 (dört) takvim günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Rezervasyon Formu’na talep
girildikten sonraki 4 (dört) takvim günü içerisinde aynı oda için yapılan tüm rezervasyonların
tamamlanmaması halinde, ilgili odaya ait rezervasyon otomatik olarak iptal edilir. İptal olan odalar için

daha önceden ödenen herhangi bir tutar var ise iade ödemesi işbu Sözleşme’de yer alan iade şartlarına
uygun olarak yapılır. Bu maddede yer alan nedenle rezervasyonu iptal edilen Katılımcı, bu iptalin
odasındaki diğer rezervasyonların tamamlanmamasından kaynaklandığını ve Frozen Festival
Organizasyon’un bunda hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
17. İptal olan odalar sonrası yeni katılım talebi halinde Frozen Festival Organizasyon kontenjan garantisi
vermediği gibi kontenjan verilmemesi sebebiyle Frozen Festival Organizasyon’a hiçbir sorumluluk
yüklenemez.
18. Organizasyon süresi boyunca yahut yolculuk sürecinde katılımcının bagaj yahut herhangi bir şahsi
eşyasının kaybolması yahut hasar görmesinden Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamaz.
19. Rezervasyon ve ödemenin yapılmış olması, Katılımcı’ya Frozen Festival’e katılım garantisi
vermemektedir. Frozen Festival Organizasyon ekibi makul bir gerekçe göstermek ve en geç 15 (onbeş)
gün içinde para iadesi yapmak suretiyle rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımcı bu
durumda ödediği ücretin iadesi dışında Frozen Festival Organizasyon’dan hiçbir surette maddi ve manevi
hiçbir hak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan etmektedir.
20. Katılımcı, organizasyon süresince organizasyon akışını, düzenini veya organizasyona katılan diğer
katılımcıların yahut herhangi 3. kişilerin huzurunu bozacak hareket ve fillerde ve/veya illegal
davranışlarda bulunması durumunda ücret iadesi yapılmaksızın organizasyon alanından
uzaklaştırılacağını bilir ve kabul eder. Bu hallerin gerçekleşmesi halinde Katılımcı, Frozen Festival
Organizasyon’dan herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep edemez. Ayrıca bu hallerden birinin
gerçekleşmesi halinde Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon nezdinde sebebiyet verdiği doğrudan ve
dolaylı tüm zarar, ziyan, ceza ve benzerlerini karşılamak, ayrıca gerçekleştirdiği eylemlerden doğan
hukuki ve cezai yaptırımlara katlanmakla yükümlüdür.
21. Katılımcı, Frozen Festival süresi boyunca herhangi bir eylemiyle Frozen Festival Organizasyon
nezdinde düzeni, üçüncü kişilerin huzurunu ve organizasyonun gerçekleştiği yerlerin kurallarını bozucu,
rahatsızlık verici veya illegal davranışlarda bulunması nedeniyle Frozen Festival Organizasyon’a
yöneltilebilecek doğrudan ve dolaylı her türlü idari, hukuki ve cezai yaptırımdan bizzat sorumlu olduğunu
ve bunlar nedeniyle Frozen Festival’in kendisine her zaman rücu etme hakkını saklı tuttuğunu kabul
eder.
22. Katılımcının, organizasyon alanında veya kendi odasında meydana getirdiği hasarlar tamamen kendi
sorumluluğunda olup bu zararları koşulsuz ve şartsız ödemeyi kabul eder.
23. Organizasyon süresince Katılımcı’nın fiilleri sebebiyle meydana gelebilecek tüm zararlardan katılımcı
şahsen sorumlu olup, Frozen Festival Organizasyon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.
24. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ile, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına
rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve
organizasyonun/turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller ile, Frozen
Festival Organizasyon’un ortaya çıkan olay sebebinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller mücbir sebep
sayılır. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Frozen Festival Organizasyon hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Şüpheye mahal vermemek adına, Covid-19 pandemisi, işbu Sözleşme tahtında mücbir sebep
olarak değerlendirilmeyecektir. 13. Madde hükmü saklıdır.

25. Katılımcı yolculuk öncesinde kendisine tüm bilgilendirmelerin yapıldığını ve aydınlatıldığını kabul
eder.
26. Katılımcı etkinlik süresince yapılacak tüm video/fotoğraf çekimlerinin daha sonrasında ticari bir amaç
için kullanılabileceğini bildiğini kabul ve beyan etmekle birlikte kendisine ait görsel ve işitsel öğeleri de
içerebilecek olan bu çekimlerin kullanılmasını kabul etmektedir. Söz konusu video /fotoğraf vs.
çekimlerin herhangi bir şekilde kullanılması halinde Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’dan maddi
veya manevi hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
27. Frozen Festival’e ait tüm haklar Frozen Festival Organizasyon’a aittir. Frozen Festival Organizasyon,
Frozen Festival içeriğinde, kurallarında ve işleyişinde değişiklik yapma, organizasyonu iptal etme veya
erteleme haklarını saklı tutar.
28. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin
hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563
sayılı kanun uyarınca ticari elektronik iletiler, sms, mms, vb. paylaşılmasına onay vermektedir. Katılımcı,
verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu Frozen Festival Organizasyon’a email yoluyla yazılı olarak
bildirecektir. Frozen Festival Organizasyon, kendisine iletilen yazılı talepleri en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde işleme alarak Katılımcı’nın talebi üzerine Katılımcı’ya ait bilgileri sistemlerinden silecektir.
29. Katılımcı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılabilecek her türlü genelge ve önleme
uymayı kabul eder.
30. Katılımcı, kayak ve snowboard’un ekstrem sporlar olduğunu bilir ve Frozen Festival süresince bu
faaliyetleri gerçekleştirirken her türlü riskin bizzat kendi üzerinde olduğunu kabul eder. Frozen Festival
süresince herhangi bir nedenle Katılımcı’da Covid-19 dahil herhangi bir hastalık, yaralanma, fiziksel
sakatlık, bilinç kaybı dahil sağlık problemleri, her türlü kaza meydana gelmesi halinde Frozen Festival
Organizasyon kesinlikle durumdan sorumlu tutulamaz.
31. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan nedenlerle Frozen Festival’in kısmen veya
tamamen iptal edilmesi, ertelenmesi, kısıtlanması gibi durumlarda, kendisine yapılacak bedel iadelerinin,
halihazırda ödenmiş ve geri alınamayacak zorunlu masraflar düşülerek yapılacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
32. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan sebeplerle uçak seferlerinin
değişebileceğini, bu durumda herhangi bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
33. Frozen Festival, 22 Şubat 2024 Perşembe günü sabahı uçakların kalkış saati ile, 25 Şubat 2024 Pazar
günü akşamı uçakların Erzurum’dan hareket saati aralığında gerçekleşecek olup bu aralıktaki konaklama,
skipass, duyurulan aktiviteler ve DJ performanslar, havalimanı transferleri ve İstanbul-Erzurum uçuşlarını
kapsamaktadır. Bu aralığın dışında kalan veya Frozen Festival websitesi ve sosyal medya hesapları
üzerinden duyurulan kapsamın dışına çıkan her türlü aktivite, eylem ve durum Frozen Festival
Organizasyon’un sorumluluğunun dışındadır.
34. Frozen Festival Organizasyon, Katılımcılar’a her bir havayolunun özel sınırlamalarına tabi olmak
şartıyla 1 (bir) adet bavul ve 1 (bir) adet el bagajı hakkı karşılar. Bunlara dair ilgili havayollarının koyduğu
kilo ve bagaj sınırlamalarının dışına çıkan her türlü spor ekipmanı, ek bagaj, ek kilo hakkı vb. Katılımcı’nın
kendi sorumluluğundadır. Frozen Festival kapsamında Katılımcı’ya sağlanan İstanbul-Erzurum uçuşlarına

zamanında gitmek Katılımcı’nın sorumluluğunda olup, herhangi bir nedenle uçuşa geç kalınmasından,
transferin kaçırılmasından ve uçuşlardan kaynaklanabilecek eşya hasar ve kayıplarından Frozen Festival
Organizasyon sorumlu değildir. Yine, konaklamanın gerçekleştirileceği otelde meydana gelebilecek her
türlü çalıntı, kayıp, hasar vb. Katılımcı’nın sorumluluğunda olup, Frozen Festival Organizasyon bu
durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durumlarda Katılımcı Frozen Festival
Organizasyon’dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
35. Katılımcı Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan sebeplerle konaklama fiyatlarında
yapılabilecek zorunlu değişikliklerin masraf farkı olarak kendisine yansıtılabileceğini, böyle bir durumda
gerekli ödemenin yapılması konusunda gereğini, böyle bir farka ilişkin bildirimin kendisine yazılı olarak
yapılmasını takip eden 10 (on) takvim günü içerisinde yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page