top of page

Sözleşme ve Şartlar

TANIMLAR
“Frozen Festival”: Frozen Festival Organizasyon tarafından 23-26 Şubat 2023
tarihleri arasında Dedeman Palandöken, Erzurum’da düzenlenen Frozen Festival
etkinliğini ifade eder.
“Katılımcı”: Frozen Festival etkinliğine katılmak üzere rezervasyon formu
doldurup ödemesini tamamlayan ve kendisine rezervasyon onayı iletilen her bir
Frozen Festival misafirini ifade eder.
“Rezervasyon Formu”: Katılımcı’nın Frozen Festival’e katılım için
frozenfestival.org websitesi üzerinden doldurduğu rezervasyon formunu ifade
eder.
“Sözleşme”: Frozen Festival’e katılım şartları ile her bir Katılımcı’nın Frozen
Festival kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, Katılımcı’nın
kabulüyle bağlayıcı hale gelen, etkinliğe katılım için kabulü ön şart teşkil eden
işbu sözleşme ve şartlar metnini ifade eder.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Katılımcı’nın, Frozen Festival Organizasyon’a ait,
nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve katalog, broşür, web sitesi, yazılı/kalıcı veri
saklayıcı vb. bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Katılımcı, Rezervasyon Formu’yla birlikte işbu Sözleşme’ye onay verdiği
takdirde, bu Sözleşme’den doğan tüm yükümlülüklerle bağlı olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu Sözleşme’yi bir bütün olarak kabul
ettiğini, kısmen kabulün mümkün olmadığını ve Sözleşme’ye küllen onay
vermemesi halinde Frozen Festival’e katılamayacağını kabul eder.
2. İşbu sözleşme tahtında doğacak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde ve
Katılımcı’nın uçak, transfer, otel rezervasyonu, skipass vb. Frozen Festival
hizmetlerinden yararlandırılmasında, Katılımcı’nın Rezervasyon Formu’na
girmiş olduğu  bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerin Rezervasyon Formu’na
doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi Katılımcı’nın sorumluluğunda olup,
Katılımcı işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Rezervasyon Formu’na girdiği tüm
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı

tarafından Rezervasyon Formu’na eksik veya hatalı bilgi girilmesinden
kaynaklanabilecek aksaklıklardan ve meydana gelebilecek zararlardan bizzat
ve yalnızca Katılımcı sorumludur. Bu hallerin meydana gelmesi halinde
Katılımcı, ödemiş olduğu ücretler de dahil olmak üzere  Frozen Festival
Organizasyon’dan hiçbir hak, zarar, tazmin ve/veya iade talebinde
bulunamayacaktır.
3. Rezervasyon Formu’na girilen yanlış, eksik ya da hatalı bilgilerden veya geç
bildirilen bilgilerden doğacak olan aksamalardan veya meydana gelebilecek
zararlardan Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamaz.
4. Katılımcı, Rezervasyon Formu’nda bildirmiş olduğu irtibat bilgilerinin Frozen
Festival ile ilgili tüm gelişmelerin, güncellemelerin, etkinlik detaylarının ve
Katılımcı’nın rezervasyon bilgilerinin Katılımcı’ya bildirilmesi ve ayrıca
gerekmesi halinde Katılımcı’yla bizzat iletişime geçilebilmesi amacıyla
kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Rezervasyon onayları Katılımcı’ya iletildikten sonra Katılımcı’nın
rezervasyonu ipta etmek istemesi halinde iptal aşağıdaki şartlara bağlı olarak
gerçekleştirilebilir:
6. Frozen Festival başlangıç tarihine 2 ay kalaya (23 Aralık 2022) kadar iptal
talebinin yazılı olarak Frozen Festival Organizasyon’a bildirilmesi halinde,
ödenen bedelin %50;
7. Frozen Festival başlangıç tarihine 1 ay kalaya (23 Ocak 2023) kadar iptal
talebinin yazılı olarak Frozen Festival Organizasyon’a bildirilmesi halinde,
ödenen bedelin %25i Katılımcı’ya iade edilebilir.
8. Her halükarda, Katılımcı’nın Rezervasyon Formu’na girmiş olduğu bilgilere
istinaden düzenlenen iptal/devir edilemeyen promosyon uçak bileti, zorunlu
vergi, sigorta, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar
Katılımcı’ya geri iade edilmez, edilemez, bunların iadesi Frozen Festival
Organizasyon’dan talep edilemez.
9. Her türlü iptal ve değişiklik talepleri ile ilave soru ve sorunların Katılımcı
tarafından yazılı olarak  e-mail yoluyla info@frozenfestival.org mail adresine
bildirilmesi gerekmektedir.
10. İade talepleri Frozen Festival’e yazılı olarak bildirildikten sonra işleme alınır
ve onaylandıkları takdirde bu onayın Katılımcı’ya bildirilmesinden itibaren en
geç 30 takvim günü içerisinde Katılımcı’ya bedel iadesi yansıtılır. Kredi kartı
ile yapılan ödemelerde, iade edilen tutarın kredi kartı ekstrelerine yansıması

ortalama 2-3 iş günü sürmektedir. Bu süreç şirketin kontrolü dışındadır ve
sürenin uzaması halinde bankanız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
11. Rezervasyon onayları Katılımcı’ya iletildikten sonra Katılımcı’nın
rezervasyon bilgilerinde değişiklik yapmak istemesi halinde bu işlem 23 Ocak
2023’e kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra Frozen Festival
Organizasyon’a iletilecek olan değişiklik talepleri işleme alınmayacak, bundan
doğacak aksaklık ve zararlardan Frozen Festival Organizasyon sorumlu
tutulamayacaktır.
12. Katılımcı, Frozen Festival’in referanslı bir etkinlik olduğunu bilir ve bu
nedenle etkinliğe katılım haklarını bir başkasına devredemeyeceğini kabul
eder.
13. Katılımcı, 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren sağlık, sakatlık, vefat, iş, evlilik,
hamilelik, psikolojik sorunlar, vazgeçme, pandemi, ekonomik kriz, doğal
afetler, Erzuru bölgesini ve İstanbul-Erzurum uçuş güzergahını etkilemeyecek
her türlü diğer sebepler (savaş, olağanüstü hal, kısıtlamalar vb.) dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir gerekçeyle Frozen Festival’e
katılamaması halinde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
14. Katılımcı, Frozen Festival kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi için
gerekli olması halinde ve uçağa ve otele check-in yaparken kimlik veya kimlik
fotokopisi vermeyi kabul eder.
15. Sadece Rezervasyon Formu’nun doldurulması Katılımcıya hiçbir hak
sağlamamakta, rezervasyonun tamamlanması için ödemenin tamamının
gerçekleşmesi gerekmedir. Rezervasyonu tamamlanan Katılımcı’lara Frozen
Festival Organizasyon tarafından Rezervasyon Onayı gönderilecektir.
Rezervasyon Onayı’nın iletilmesi akabinde Katılımcı’nın rezervasyonu
tamamlanmış sayılacaktır.
16. Tek bir oda için yapılan rezervasyonların tamamının, Rezervasyon
Formu’nun doldurulması akabinde en geç 4 (dört) takvim günü içerisinde
tamamlanması gerekmektedir. Rezervasyon Formu’na talep girildikten sonraki
4 (dört) takvim günü içerisinde aynı oda için yapılan tüm rezervasyonların
tamamlanmaması halinde, ilgili odaya ait rezervasyon otomatik olarak iptal
edilir. İptal olan odalar için daha önceden ödenen herhangi bir tutar var ise
iade ödemesi işbu Sözleşme’de yer alan iade şartlarına uygun olarak yapılır.
Bu maddede yer alan nedenle rezervasyonu iptal edilen Katılımcı, bu iptalin
odasındaki diğer rezervasyonların tamamlanmamasından kaynaklandığını ve

Frozen Festival Organizasyon’un bunda hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul
eder.
17. İptal olan odalar sonrası yeni katılım talebi halinde Frozen Festival
Organizasyon kontenjan garantisi vermediği gibi kontenjan verilmemesi
sebebiyle Frozen Festival Organizasyon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.
18. Organizasyon süresi boyunca yahut yolculuk sürecinde katılımcının bagaj
yahut herhangi bir şahsi eşyasının kaybolması yahut hasar görmesinden
Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamaz.
19. Rezervasyon ve ödemenin yapılmış olması, Katılımcı’ya Frozen Festival’e
katılım garantisi vermemektedir. Frozen Festival Organizasyon ekibi makul bir
gerekçe göstermek ve en geç 15 gün içinde para iadesi yapmak suretiyle
rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımcı bu durumda ödediği
ücretin iadesi dışında Frozen Festival Organizasyon’dan hiçbir surette maddi
ve manevi hiçbir hak talebinde  bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve
beyan etmektedir.
20. Katılımcı, organizasyon süresince organizasyon akışını, düzenini veya
organizasyona katılan diğer katılımcıların yahut herhangi 3. kişilerin huzurunu
bozacak hareket ve fillerde ve/veya illegal davranışlarda bulunması
durumunda ücret iadesi yapılmaksızın organizasyon alanından
uzaklaştırılacağını bilir ve kabul  eder. Bu hallerin gerçekleşmesi halinde
Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’dan herhangi bir bedel iadesi veya
tazminat talep edemez. Ayrıca bu hallerden birinin gerçekleşmesi halinde
Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon nezdinde sebebiyet verdiği doğrudan
ve dolaylı tüm zarar, ziyan, ceza ve benzerlerini karşılamak, ayrıca
gerçekleştirdiği eylemlerden doğan hukuki ve cezai yaptırımlara katlanmakla
yükümlüdür.
21. Katılımcı, Frozen Festival süresi boyunca herhangi bir eylemiyle Frozen
Festival Organizasyon nezdinde düzeni, üçüncü kişilerin huzurunu ve
organizasyonun gerçekleştiği yerlerin kurallarını bozucu, rahatsızlık verici
veya illegal davranışlarda bulunması nedeniyle Frozen Festival
Organizasyon’a yöneltilebilecek doğrudan ve dolaylı her türlü idari, hukuki ve
cezai yaptırımdan bizzat sorumlu olduğunu ve bunlar nedeniyle Frozen
Festival’in kendisine her zaman rücu etme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.
22. Katılımcının, organizasyon alanında veya kendi odasında meydana
getirdiği hasarlar tamamen kendi sorumluluğunda olup bu zararları koşulsuz
ve şartsız ödemeyi kabul eder.

23. Organizasyon süresince Katılımcı’nın fiilleri sebebiyle meydana
gelebilecek tüm zararlardan katılımcı şahsen sorumlu olup, Frozen Festival
Organizasyon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.
24. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ile, gerekli tüm özeni göstermiş
ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan
olaylar yüzünden ortaya çıkan ve organizasyonun/turun başlamasına,
devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller ile,  Frozen Festival
Organizasyon’un ortaya çıkan olay sebebinde herhangi bir etkisinin olmadığı
haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Frozen
Festival Organizasyon hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şüpheye mahal
vermemek adına, Covid-19 pandemisi, işbu Sözleşme tahtında mücbir sebep
olarak değerlendirilmeyecektir.
25. Katılımcı yolculuk öncesinde kendisine tüm bilgilendirmelerin yapıldığını ve
aydınlatıldığını kabul eder.
26. Katılımcı etkinlik süresince yapılacak tüm video/fotoğraf çekimlerinin daha
sonrasında ticari bir amaç için kullanılabileceğini bildiğini kabul ve beyan
etmekle birlikte kendisine ait görsel ve işitsel öğeleri de içerebilecek olan bu
çekimlerin kullanılmasını kabul etmektedir. Söz konusu video /fotoğraf vs.
çekimlerin herhangi bir şekilde kullanılması halinde Katılımcı, Frozen Festival
Organizasyon’dan maddi veya manevi hiçbir hak talebinde bulunmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
27. Frozen Festival’e ait tüm haklar Frozen Festival Organizasyon'a aittir.
Frozen Festival Organizasyon, Frozen Festival içeriğinde, kurallarında ve
işleyişinde değişiklik yapma, organizasyonu iptal etme veya erteleme haklarını
saklı tutar.
28. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un tedarikçileri ve işbirliği içinde
olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri
hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 sayılı kanun uyarınca
ticari elektronik iletiler, sms, mms, vb. paylaşılmasına onay vermektedir.
Katılımcı, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu Frozen Festival
Organizasyon’a email yoluyla yazılı olarak bildirecektir. Frozen Festival
Organizasyon, kendisine iletilen yazılı talepleri en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde işleme alarak Katılımcı’nın talebi üzerine Katılımcı’ya ait bilgileri
sistemlerinden silecektir.
29. Katılımcı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılabilecek
her türlü genelge ve önleme uymayı kabul eder.

30. Katılımcı, ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlar göstermesi halinde toplu
alanlara kesinlikle girmemeyi ve derhal en yakın acil yardım kuruluşuna
başvurmayı kabul ve taahhüt eder. Frozen Festival Organizasyon kurallara
uymayan Katılımcıları ücret iadesi yapmaksızın organizasyon alanından
uzaklaştırma hakkını saklı tutar.
31. Katılımcı, kayak ve snowboard’un ekstrem sporlar olduğunu bilir ve Frozen
Festival süresince bu faaliyetleri gerçekleştirirken her türlü riskin bizzat kendi
üzerinde olduğunu kabul eder. Frozen Festival süresince herhangi bir nedenle
Katılımcı’da Covid-19 dahil herhangi bir hastalık, yaralanma, fiziksel sakatlık,
bilinç kaybı dahil sağlık problemleri, her türlü kaza meydana gelmesi halinde
Frozen Festival Organizasyon kesinlikle durumdan sorumlu tutulamaz.
32. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan nedenlerle
Frozen Festival’in kısmen veya tamamen iptal edilmesi, ertelenmesi,
kısıtlanması gibi durumlarda, kendisine yapılacak bedel iadelerinin,
halihazırda ödenmiş ve geri alınamayacak zorunlu masraflar düşülerek
yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
33. Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan sebeplerle
uçak seferlerinin değişebileceğini, bu durumda herhangi bir bedel iadesi talep
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
34. Frozen Festival, 23 Şubat 2023 Perşembe günü sabahı uçakların kalkış
saati ile, 26 Şubat 2023 Pazar günü akşamı uçakların Erzurum’dan hareket
saati aralığında gerçekleşecek olup bu aralıktaki konaklama, skipass,
duyurulan aktiviteler ve DJ performanslar, havalimanı transferleri ve İstanbul-
Erzurum uçuşlarını kapsamaktadır. Bu aralığın dışında kalan veya Frozen
Festival websitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan kapsamın
dışına çıkan her türlü aktivite, eylem ve durum Frozen Festival
Organizasyon’un sorumluluğunun dışındadır.
35. Frozen Festival Organizasyon, Katılımcılar’a her bir havayolunun özel
sınırlamalarına tabi olmak şartıyla 1 (bir) adet bavul ve 1 (bir) adet el bagajı
hakkı karşılar. Bunlara dair ilgili havayollarının koyduğu kilo ve bagaj
sınırlamalarının dışına çıkan her türlü spor ekipmanı, ek bagaj, ek kilo hakkı
vb. Katılımcı’nın kendi sorumluluğundadır. Frozen Festival kapsamında
Katılımcı’ya sağlanan İstanbul-Erzurum uçuşlarına zamanında gitmek
Katılımcı’nın sorumluluğunda olup, herhangi bir nedenle uçuşa geç
kalınmasından, transferin kaçırılmasından ve uçuşlardan kaynaklanabilecek
eşya hasar ve kayıplarından Frozen Festival Organizasyon sorumlu değildir.
Yine, konaklamanın gerçekleştirileceği otelde meydana gelebilecek her türlü
çalıntı, kayıp, hasar vb. Katılımcı’nın sorumluluğunda olup, Frozen Festival
Organizasyon bu durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu

durumlarda Katılımcı Frozen Festival Organizasyon’dan herhangi bir hak talep
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
36. Katılımcı Frozen Festival Organizasyon’un elinde olmayan sebeplerle
konaklama fiyatlarında yapılabilecek zorunlu değişikliklerin masraf farkı olarak
kendisine yansıtılabileceğini, böyle bir durumda gerekli ödemenin yapılması
konusunda gereğini, böyle bir farka ilişkin bildirimin kendisine yazılı olarak
yapılmasını takip eden 10 (on) takvim günü içerisinde yapacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.

bottom of page