top of page

Sözleşme ve Şartlar

İşbu sözleşmenin konusu; Katılımcı’nın, Frozen Festival Organizasyon’a ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve katalog, broşür, web sitesi, yazılı/kalıcı veri saklayıcı vb. bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır;

 • İşbu sözleşme gereğince, Frozen Festival Organizasyon tarafından, Katılımcı’nın rezervasyon formuna girmiş olduğu  bilgiler esas alınacağından, Katılımcı, bilgilerinin doğru olarak verilmesinden ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Rezervasyon formuna girilen yanlış ya da eksik bilgilerden doğacak olan aksamalardan veya meydana gelebilecek zararlardan Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamaz.

 • Katılımcı bildirmiş olduğu irtibat bilgilerinden kendisine ve varsa bilgilerini bildirmiş olduğu diğer katılımcılara ulaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Eksik, hatalı veya geç bildirilen bilgilerden kaynaklı oluşabilecek problemlerden Frozen Festival Organizasyon hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi sebebiyle Katılımcı, ödemiş olduğu ücretler de dahil olmak üzere Frozen Festival Organizasyon’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Rezervasyonların iptalinde etkinliğin başlangıç tarihine en az 15 gün kala (19.05.2022) tüm ödemenin %100'ü, en az 7 gün kala (27.05.2022) %50'si iade olarak alınabilir. Katılımcılar 27.05.2022 tarihinden sonra yapılacak iptallerde, tüm mazeretler dahil olmak üzere ödemenin iadesini talep etmeyeceklerini kabul eder. İptallerden kaynaklı iadeler iptal şartları uyarınca Katılımcı'ya 30 takvim günü içerisinde yapılır. İptal talebinin katılımcı tarafından yazılı olarak yapılması ve e-mail yoluyla Frozen Festival Organizasyon'a bildirilmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade edilen tutarın kredi kartı ekstrelerine yansıması ortalama 2-3 iş günü sürmektedir. Bu süreç şirketin kontrolü dışındadır ve sürenin uzaması halinde bankanız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 • Katılımcı, 28 Mayıs 2022 tarihinden itibaren mazeret sebebi ve şekli ne olursa olsun iptal halinde ödemenin iadesini talep etmeyeceğini ve Frozen Festival Organizasyon‘dan bu surette hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Rezervasyon, rezervasyon formunun doldurulması ile değil, ödemenin gerçekleşmesiyle tamamlanmaktadır.

 • Ödemesi tamamlanmış rezervasyonlara sahip Katılımcılar, katılım haklarını bir başkasına devredemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 • Etkinlik süresince Katılımcılar, şahsi eşyalarının muhafazasından bizzat sorumludur. Katılımcı'nın herhangi bir şahsi eşyasının kaybolması yahut hasar görmesinden Frozen Festival Organizasyon sorumlu tutulamaz.

 • Rezervasyon ve ödemenin yapılmış olması, Katılımcı’ya etkinliğe katılım garantisi vermemektedir. Katılımcı, Frozen in the Woods etkinliğinde doğaya ve diğer katılımcılara saygılı davranmalı, etkinliğe zarar veren davranışlardan kaçınmalıdır. Katılımcı, organizasyon süresince organizasyon akışını, düzenini veya organizasyona katılan diğer katılımcıların yahut herhangi 3.kişilerin huzurunu bozacak hareket ve fillerde ve/veya yasadışı davranışlarda bulunması durumunda ücret iadesi yapılmaksızın organizasyon alanından uzaklaştırılacağını bilir ve kabul eder. Bu gibi durumların tespiti halinde Frozen Festival Organizasyon ekibi, rezervasyonu iptal etme ve/veya Katılımcı'nın etkinlikten ihracı haklarını saklı tutar.

 • Katılımcı böyle bir durumda Frozen Festival Organizasyon’dan hiçbir surette maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak  kabul ve beyan etmektedir.

 • Katılımcının, organizasyon alanında meydana getirdiği hasarlar tamamen kendi sorumluluğunda olup bu zararları  kabul eder.

 • Organizasyon süresince Katılımcı’nın fiilleri sebebiyle meydana gelebilecek tüm zararlardan Katılımcı şahsen sorumlu olup, kendi kusuruyla meydana gelecek zararları koşulsuz ve şartsız ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi zararlardan dolayı Frozen Festival Organizasyon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 • Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ile, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve organizasyonun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller ile,  Frozen Festival Organizasyon’un herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebeplerden doğan iptal veya aksaklıklardan Frozen Festival Organizasyon hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • Katılımcı etkinlik öncesinde kendisine tüm bilgilendirmelerin yapıldığını ve aydınlatıldığını kabul eder.

 • Katılımcı etkinlik süresince yapılacak tüm video/fotoğraf çekimlerinin daha sonrasında ticari amaçlarla reklam, pazarlama faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tanıtım faaliyetleri için kullanılabileceğini bilmekte, kendi görsel ve/veya işitsel verilerinin de yer alabileceği bu çekimlerin yapılmasına ve Frozen Festival Organizasyon tarafından pazarlama, tanıtım, reklam, sponsorluk faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla kullanılmasına izin verdiğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu video /fotoğraf vb. çekimlerden elde edilen görsel ve/veya işitsel materyallerin kullanımı halinde Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon‘dan maddi veya manevi hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Etkinliğe ait tüm haklar Frozen Festival Organizasyon'a aittir.  Frozen Festival Organizasyon, organizasyon içeriğinde, kurallarında ve işleyişinde değişiklik yapma, etkinliği iptal etme veya erteleme haklarını saklı tutar.

 • Katılımcı, Frozen Festival Organizasyon’un tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 sayılı kanun uyarınca ticari elektronik iletiler, sms, mms, vb. paylaşılmasına onay vermektedir. Katılımcı, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu  Frozen Festival Organizasyon’a yazılı olarak bildirecektir.

 • Katılımcı, etkinlik süresince, İçişleri Bakanlığının Covid-19 pandemisi kapsamında yürürlüğe koyduğu ve etkinlik tarihlerinde geçerli olacak kural ve tedbirlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 • Katılımcı, ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlar göstermesi halinde toplu alanlara kesinlikle girmemeyi ve derhal en yakın acil yardım kuruluşuna başvurmayı kabul ve taahhüt eder. Frozen Festival Organizasyon, kurallara uymayan Katılımcılar'ı ücret iadesi yapmaksızın organizasyon alanından uzaklaştırma hakkını saklı tutar.

 • Katılımcı, etkinliğin doğada gerçekleşen bir etkinlik olduğunu, çadır ve karavanlarda yapılacak konaklamaları kabul ettiğini ve doğada karşılaşılabilecek her türlü riski (böcek, sinek vb. ısırığı, yağışlı veya soğuk hava koşulları) bilir ve bu risklerden bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. Katılımcı'da Covid-19 dahil herhangi bir hastalık veya etkinlik süresince kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği etkinliklerden kaynaklı bir hastalık veya fiziksel sakatlık oluşması halinde Frozen Festival Organizasyon kesinlikle durumdan sorumlu tutulamaz.

bottom of page